Reklaami tehnilised tingimused

Lisateenuste hinnad

· Kujundustasu: 10% reklaami hinnakirja hinnast.
· Fotograafiteenus: alates 32 € / 1 värvislaid.
· Reklaamartikkel: reklaampinna hind + kujundustasu + ajakirjaniku honorar.
· Reklaami tõlkimine: 32-64 €, olenevealt algteksti mahust ja keelest.
· Digiproof tegemine ja edastamine: 26 €
· Tehniliselt ebakorrektse reklaami trükikõlbulikuks ettevalmistaminse tasu: 5% reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Lisateenustele ei kehti hinnasoodustust. Hindadele lisandub käibemaks.

Valmisreklaami esitamine

Võtame vastu ainult digitaalselt esitatud valmisreklaame, mis vastavad järgmistele tingimustele:

· on PDF- formaadis;
· on õiges mõõdus;
· värvilahutus on tegemata (composite);
· failinimi on kujul: väljaanne_reklaamisisu_mõõt .pdf (nt TM_samsung_215x280_5mmbleed.pdf):
· failides sisalduvate piltide resolutsioon (300dpi) on võrdne kahekordse rastritihedusega (150 lpi);
· värvilises reklaamis on kõikide objektide ja piltide värvid CMYK kujul (mitte SPOT, Lab, PMS, RGB ega muu);
· mustvalges reklaamis on kõik objektid grayscale või mustvalge bitmap kujul (mitte SPOT, Lab, PMS, RGB ega muu);
· üleservatrükiks on saadetud reklaamil täpselt 5 mm lõikevaru (bleed) igast lõikeservast ehk välisäärest;
· kõik kujunduses olevad kirjatüübid (fonts) sisalduvad (embed all fonts) või on vektoriks keeratud;
· failis ei ole lõike-, registratsiooni- ega muid märke;
· fail ei ole Acrobatis lõigatud crop-tööriistaga; kõik lõikeääred (crop margins) on väärtusega 0 (null);
· soovitame piltide transformatsioonid (suurendus/vähendus, peegeldused jms.) teha Photoshopis, mitte kujundusprogrammis;

Reklaamis esinevate kirjavigade eest vastutab reklaami tellija.

Valmisreklaamide esitamise tähtajad on toodud eraldi graafikuna. Tähtaja ületamisel on tellija kohustatud tasuma trahvi 20% tellitud reklaami hinnast.
Materjalid loetakse üleantuks, kui need on edastatud reklaamiosakonnale. ÜA-l on õigus keelduda konkureerivate väljaannete reklaamide avaldamisest.

Reklaami algmaterjali esitamine (reklaami kujundamiseks)

· Pildid ja logod ei tohi olla võetud internetist.
· Faili nimes ei tohi olla täpitähti, tühikuid ja metamärke.
· Logod ja pildid on 300 dpi(tif, eps, jpg), mitte Word doc.
· Materjalid peavad olema pakitud MAC sit. või PC zip.

Reklaami tellimine ja annulleerimine

Reklaamitellimus vormistatakse tellija ja kirjastuse vahelise lepingu või tellimiskirja alusel. Kõikidest muudatustest tuleb teatada kirjalikult. Reklaami annulleerimise soovist tuleb teatada vähemalt 10 päeva enne reklaammaterjalide esitamise tähtaega. Hiljem tühistatud reklaami puhul peab tellija tasuma 50% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast. Tühistades reklaami tellimuse materjalide esitamise päeval tuleb tasuda 100% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast. Avaldame reklaami vaid neile tellijatele, kelle maksekohustused meie ees on täidetud.

Tellitud reklaami eest tasumine

Tellija saab arve lepingu või tellimiskirjaga kokkulepitud summas peale reklaami ilmumist. Maksetähtaja iga ületatud päev lisab viivist 0,15%.

Pretensiooni esitamise kord

Pretensiooni saab esitada ainult kirjalikult ja kuni 7 päeva jooksul reklaami ilmumisest.

Kui reklaam või reklaami algmaterjalid ei vasta ülaltoodud nõuetele, ei vastuta kirjastus ilmuva reklaami trükikvaliteedi eest.

Ühinenud Ajakirjadel on õigus muuta hinnakirju ja reklaamide esitamise korda teatades sellest kirjalikult ette 1 kuu.