Isikuandmete turvalisus ja kaitse

  1. ANDMETÖÖTLUSE PÕHIMÕTTED

1.1. Isikuandmete turvalisuse tagamiseks kasutatakse organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, millega takistatakse andmete kadumist, hävimist, lubamatut levimist ja juurdepääsu ning vastavust parimale tavale ja seadusandlusele.
1.2. Isikuandmed on igasugune informatsioon, mis on isiku kohta teada (nt kasutaja nimi, isikukood, kontakttelefon, aadress).
1.3. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sh andmete kogumine, salvestamine, muutmine, säilitamine, väljavõtete -ja päringute tegemine, kasutamine, juurdepääsu võimaldamine, edastamine, kustutamine).
1.4. Ühinenud Ajakirjad OÜ isikuandmete töötlemise eesmärk on täita kliendiga (tellija, kasutaja, saaja) sõlmitud lepingut, pakkuda sobivaid ja kvaliteetseid teenuseid, kaitsta oma vaidlustatud õigusi, täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (andmete edastamine uurimisasutustele).
1.5. Ühinenud Ajakirjad OÜ annab parima tagamaks, et kasutusel olevad meetmed vastavad parimale tavale ning järgib nende kasutamist ettevõttesiseselt kui ka koostöös kolmandate isikutega.

  1. ORGANISATOORSED KORRALDUSED

2.1. Tagatud on juurdepääsu piirangud nii, et sissepääs Ühinenud Ajakirjad OÜ ruumidesse on külalistele ja klientidele piiratud, külaline liigub ruumides saatjaga;
2.2. Korraldatud on töötajate informeerimine ning vastavalt vajadustele koolituste läbiviimine andmekaitse küsimustes;
2.3. Koostatud on isikuandete töötlemiseks ja turvalisuse tagamiseks organisatsioonisisesed eeskirjad ja juhendid;
2.4. Juurdepääs isikuandmetele on võimaldatud ainult isikutele, kellel on selleks tööülesannetest lähtuv vajadus või õigustatud huvi.

  1. TEHNILISED KORRALDUSED

3.1. Isikuandmete edastamiseks kasutatakse turvalisi protokolle ja võrguühendusi:
3.2. kasututatakse turvalist viirusetõrjet ja tulemüüri;
3.3. kasutatakse andmebaase ja tarkvara, mis võimaldavad ligipääsu tasemete määramist ning sisselogimist;
3.4. tagatakse tehniliste vahejuhtumite korral võimekus taastada isikuandmete kättesaadavus ja juurdepääs isikuandmetele, kasutades varukoopiaid. Varukoopiaid hoitakse Ühinenud Ajakirjad OÜ varukoopiaseadmel ja majutuspartneri juures.

  1. MUUDATUSED

4.1. Ühinenud Ajakirjad OÜ-l on õigus vastavaid korraldusi muuta ühepoolselt.

Kõik aia- ja kokaraamatud -50%