Nipiraamat

Nipiraamat

Hea Nipiraamatu lugeja!


Anname teada, et alates märtsist Nipiraamat enam eraldi ajakirjana ei ilmu. Väljaanne liidetakse ajakirjaga Kodukiri, pakkudes Sulle tulevikus ühes mahukas väljaandes kõike, mis puudutab kodu loovat, keskkonnasäästlikku, nutikat ja isikupärast sisustamist ning tee-ise juhiseid. Lisaks leiab ajakirjast iga kuu ka sisuka aiarubriigi ning mahuka köögiosa. Kodukirjaga saad pikemalt tutvuda SIIN!

Kõiki Nipiraamatu tellijaid teavitatakse ajakirja asendamisest veebruari ajakirjas ning tellimused asendatakse automaatselt ja ise tellija selleks midagi tegema ei pea.

Nendele tellijatele, kellel on Nipiraamat tellitud e-arve püsimakse lepinguga, esitatakse veebruaris ajakirjade arveldusperioodide erinevusega seoses 2 püsimakse arvet (Nipiraamatu arve on ajakirja veebruarinumbri eest ning Kodukirja arve ajakirja märtsinumbri eest), tulevikus on arveid üks. Loodame, et soovite ühendatud väljaande tellimisega jätkata, sest kõik Kodukirja tellimused jätkuvad Nipiraamatu tellijale senise hinnaga.

Kui te ei soovi Nipiraamatu asendamist Kodukirjaga, siis andke sellest meile märku ning tühistage pangas sõlmitud e-arve püsimakse leping ning Kodukirja e-arve tasumine.

Lisaküsimuste korral kirjuta ajakirjad@ajakirjad.ee või helista 610 4000 või 610 4001.

Vaata ka neid

Aed
Aed
5,25 € / kuu
TOO KEVAD OMA AEDA!
Kodu & Aed
Kodu & Aed
45,90 € / 12 kuud
EMALE VÕI ENDALE SUPER-SOODSALT!
Kodukiri
Kodukiri
45,90 € / 12 kuud
EMALE VÕI ENDALE SUPER-SOODSALT!