Nipiraamat

Nipiraamat

Hea Nipiraamatu lugeja!


Anname teada, et alates märtsist Nipiraamat enam eraldi ajakirjana ei ilmu. Väljaanne liidetakse ajakirjaga Kodukiri, pakkudes Sulle tulevikus ühes mahukas väljaandes kõike, mis puudutab kodu loovat, keskkonnasäästlikku, nutikat ja isikupärast sisustamist ning tee-ise juhiseid. Lisaks leiab ajakirjast iga kuu ka sisuka aiarubriigi ning mahuka köögiosa. Kodukirjaga saad pikemalt tutvuda SIIN!

Kõiki Nipiraamatu tellijaid teavitatakse ajakirja asendamisest veebruaris. Oluline on teada, et tellimused asendatakse automaatselt ja ise tellija selleks midagi tegema ei pea ning püsimaksete puhul ei muutu ka igakuise tellimuse hind!

Lisaküsimuste korral kirjuta ajakirjad@ajakirjad.ee või helista 610 4000 või 610 4001.

Vaata ka neid

Minu Aed
Minu Aed
4,99 € / kuu
Kodu & Aed
Kodu & Aed
4,99 € / kuu
Kodukiri
Kodukiri
4,59 € / kuu
UUS MEIE VALIKUS!