Reklaami avaldamise tingimused

Lisateenused
· Kujundustasu ® 10% reklaami hinnakirja hinnast
· Fotograafiteenus ® alates 32 € (1 värvislaid)
· Reklaamartikkel ® reklaampinna hind + kujundustasu + ajakirjaniku honorar
· Reklaami tõlkimine ® 32 – 64 €, olenevealt teksti suurusest ja keelest
· Digiproof ® 26 €
· Tehniliselt ebakorrektse reklaami trükikõlbulikuks ettevalmistamine ® 5% reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
Lisateenustele ei kehti hinnasoodustused. Hindadele lisandub 20% käibemaks.

Reklaammaterjalide esitamise kord
· Ühinenud Ajakirjad võtab vastu valmisreklaame ainult digitaalsel kujul.

Digitaalne valmisreklaam peab vastama järgmistele tingimustele:
· PDF- formaadis;
· Õiges mõõdus;
· Värvilahutus on tegemata (composite);
· Failinimi peab olema kujul: väljaanne_reklaamisisu_mõõt .pdf
(ntx. TM_samsung_215x280_5mmbleed.pdf)
· Failides sisalduvate piltide resolutsioon (300dpi) peab olema võrdne kahekordse rastritihedusega (150 lpi);
· Värvilises reklaamis peavad kõikide objektide ja piltide värvid olema CMYK kujul (mitte SPOT, Lab, PMS, RGB ega muu);
· Must-valges reklaamis peavad kõik objektid olema grayscale või mustvalge bitmap kujul (mitte SPOT, Lab, PMS, RGB ega muu);
· Üleservatrükiks peab saadetud reklaamil olema täpselt 5 mm lõikevaru (bleed) igast lõikeservast ehk välisäärest ;
· Kõik kujunduses olevad kirjatüübid (fonts) peavad sisalduma (embed all fonts) või olema vektoriks keeratud;
· Failis ei tohi olla lõike-, registratsiooni- ega muid märke;
· Fail ei tohi olla Acrobatis lõigatud crop- tööriistaga; kõik lõikeääred (crop margins) peavad olema väärtusega 0 (null);
· Soovitavalt olgu piltide transformatsioonid (suurendus/vähendus, peegeldused jms.) teostatud Photoshopis, mitte kujundusprogrammis;
· Kopeeritud ftp-aadressile ftp://pulitzer.ajakirjad.ee/incoming vastava väljaande nimelisse kataloogi ilmumiskuu järgi. Kasutajanime ja salasõna pole vaja.
Näiteks:
ftp://pulitzer.ajakirjad.ee/incoming/COSMOPOLITAN/Märts2008 
Lisateavet saab http://www.kroonpress.ee/tugi/index.html ja http://printall.ee/et/tooted/tehntingimused.html

Valmisreklaamis ei tohi olla kirjavigu, vastutust kannab reklaami tellija. Ühinenud Ajakirjadel on õigus keelduda konkureerivate väljaannete reklaamide avaldamisest.
Ühinenud Ajakirjade väljaannete materjalide esitamise tähtajad on eraldi graafikuna.
Reklaammaterjalide esitamise tähtaja ületamisel on klient kohustatud tasuma trahvi 20% tellitud reklaami hinnast.
Reklaammaterjalid loetakse üleantuks, kui need on edastatud Ühinenud Ajakirjade reklaamiosakonda.

Reklaamide jaoks vajaminevate algmaterjalide nõuded:
· Pildid ja logod ei tohi olla võetud internetist
· faili nimes ei tohi olla täpitähti, tühikuid ja metamärke
· logod ja pildid 300 dpi(tif, eps, jpg), mitte Word doc.
· materjalid peavad olema pakitud MAC sit. või PC zip.

Reklaamide tellimise ja annulleerimise kord
Reklaamitellimus vormistatakse kliendi ja Ühinenud Ajakirjade vahelise lepingu või kliendi tellimiskirja alusel. Kõikidest muudatustest tuleb teada kirjalikult. Reklaami annulleerimise soovist peab klient teatama vähemalt 10 päeva enne reklaammaterjalide esitamise tähtaega. Hiljem tühistatud reklaami puhul peab tellija tasuma 50% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast. Tühistades reklaamitellimus materjalide esitamise päeval, peab tellija tasuma 100% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.
Ühinenud Ajakirjad avaldab reklaami vaid neile tellijatele, kelle maksekohustused  Ühinenud Ajakirjade ees on täidetud.

Reklaami eest tasumise kord
Ühinenud Ajakirjad esitab tellijale arve peale reklaami ilmumist lepingu või tellimiskirjaga kokkulepitud summas ning tellija tasub selle 10 päeva jooksul arve väljastamise kuupäevast. Maksetähtaja iga ületatud päev lisab 0,15% viivist arve summast.

Pretensioonide esitamise kord
Ühinenud Ajakirjad võtab arvesse tellija pretensioone reklaami kohta ainult kirjalikult 7 päeva jooksul arvestades reklaami ilmumisest.

Kui reklaam või reklaami algmaterjalid ei vasta siintoodud nõuetele, ei vastuta Ühinenud Ajakirjad ilmuva reklaami trükikvaliteedi eest.

Ühinenud Ajakirjadel on õigus muuta hinnakirju ja reklaamide esitamise korda teatades sellest klientidele kirjalikult ette 1 kuu.